Michael Londersborough: Branding pro vědce

 • Český název:
  Michael Londersborough: Branding pro vědce
 • Anglický název:
  Michael Londersborough: Branding for Scientists
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  9000 sek.
 • Anotace česky:
  Registrační formulář naleznete zde.
  Workshop proběhne ve Studentském klubu ve Zbrojnici na Biskupském nám. 1.

  Michael Londesborough (*1978 Londýn) přijel na stáž v ÚACH poprvé v roce 2002 a postupně se do Čr přestěhoval. Věnuje se nejen vědecké práci (výzkum v oblasti chemie boranů, je objevitel tzv. laserového boranu), ale je také významným popularizátorem vědy. Spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea.
  Ať se nám to líbí nebo ne, osobní branding je nedílnou součástí komunikace vědy. Ve workshopu se zaměříme na to, jak zajímavě a profesionálně propagovat sebe a výsledky své vědecké práce, pokud tedy chceme opravdu získat pozornost ostatních. Dobrý branding nám může pomoct zajistit finance na náš výzkum, získat nové spolupracovníky, získat nové příležitosti a samozřejmě zdůraznit význam a hodnotu vědeckých objevů.
 • Anotace anglicky:
  You can find the registration form here..
  The workshop will take place at the Student Club at Zbrojnice on Biskupské Square 1.

  Michael Londesborough (*1978 London) first came to the Institute of Inorganic Chemistry of the Czech Academy of Sciences in 2002 and then gradually moved to the Czech Republic. He is not only engaged in scientific work (research in the field of chemistry of borate, he is the discoverer of the so-called laser borate), but is also an important popularizer of science. He participates on projects with the British Council in Prague, on popularization projects of the Czech Academy of Sciences, Czech Television and the National Technical Museum.
  Whether we like it or not, personal branding is an integral part of science communication. In this workshop we will focus on how to promote yourself and your scientific work in an interesting and professional way if you really want to get the attention of others. Good branding can help us secure funding for our research, attract new collaborators, gain new opportunities and of course highlight the importance and value of scientific discoveries.