Michael Londersborough: Storytelling – duše komunikace vědy

 • Český název:
  Michael Londersborough: Storytelling – duše komunikace vědy
 • Anglický název:
  Michael Londersborough: Storytelling – The Soul of Communicating Science
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  10800 sek.
 • Anotace česky:
  Registrační formulář naleznete zde.
  Workshop proběhne ve Studentském klubu ve Zbrojnici na Biskupském nám. 1.

  Michael Londesborough (*1978 Londýn) přijel na stáž v ÚACH poprvé v roce 2002 a postupně se do Čr přestěhoval. Věnuje se nejen vědecké práci (výzkum v oblasti chemie boranů, je objevitel tzv. laserového boranu), ale je také významným popularizátorem vědy. Spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea.
  Workshop zaměřený na aktuální a živé téma: proč a jak vyprávět příběhy v komunikaci vědy.

  Díky Michaelovi:
  Pochopíte, na jakých principech vědecké vyprávění funguje (nebo proč by mohlo selhat) v různých kontextech
  Prozkoumáte sílu různých typů a formátů příběhů
  Zkusíte si vyprávět vlastní příběh
 • Anotace anglicky:
  You can find the registration form here.

  The workshop will take place at the Student Club at Zbrojnice on Biskupské Square 1.

  Michael Londesborough (*1978 London) first came to the Institute of Inorganic Chemistry of the Czech Academy of Sciences in 2002 and then gradually moved to the Czech Republic. He is not only engaged in scientific work (research in the field of chemistry of borate, he is the discoverer of the so-called laser borate), but is also an important popularizer of science. He participates on projects with the British Council in Prague, on popularization projects of the Czech Academy of Sciences, Czech Television and the National Technical Museum.
  A workshop focused on a timely and lively topic: why and how to tell stories in science communication.

  Thanks to Michael:
  You will uderstand the principles on which scientific narratives work (or why they might fail) in different contexts
  You will explore the power of different types and formats of stories
  You will try to tell your own story.