Zahrada tisíce včel

 • Český název:
  Zahrada tisíce včel
 • Anglický název:
  My Garden of a Thousand Bees
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  David Allen
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3120 sek.
 • Anotace česky:
  CENA DIVÁKŮ 2022
  ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 2022

  Co se stane, když kameraman, zvyklý točit v divočině, musí zůstat kvůli lockdownu doma? Namíří objektiv na vlastní zahradu! Dokument svým osobním přístupem zabírá tajné skrýše divokých včel i hledání klidu uprostřed pandemie.
  Filmař Martin Dohrn se ve svém snímku postupně sbližuje se včelami. Jeho zahrádku v Bristolu jich navštíví asi 60 různých druhů – včely medonosné, čmeláci, ale i vzácné včely samotářky. Esejistickým stylem popisuje, jak se liší jejich chování, a sleduje životy včel, které od sebe postupem času dokáže odlišit. Jakým způsobem se právě vylíhnutá včela učí poznávat svět, který vidí poprvé? Dokument ukazuje také „pohled do hledáčku“ – od výroby vlastní filmařské optiky po způsoby, jak točit plachý hmyz.
 • Anotace anglicky:
  AUDIENCE AWARD 2022
  HONORABLE MENTION BY THE INTERNATIONAL COMPETITION JURY 2022

  What happens when a cameraman who used to work in the wild now has to stay at home during lockdown? He aims the lens at his own garden! Watching the secret homes of wild bees and looking for peace in the middle of a pandemic are approached with a personal touch.
  Martin Dohrn gradually gets to know the bees. His Bristol garden is visited by around 60 different species—honey bees, bumblebees, and even solitary bees. In essayist style, he describes the bees’ behavior, watches their lives, and eventually differentiates between them. How does a freshly hatched bee learn about the world it sees for the first time? The film shows the view through the lens as well—from the making of one’s own film optics to the ways of filming this shy insect.