Můj rok s mindfulness

 • Český název:
  Můj rok s mindfulness
 • Anglický název:
  My Year of Living Mindfully
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Shannon Harvey
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5940 sek.
 • Scénář:
  Shannon Harvey
 • Anotace česky:
  Dokument mapuje jeden rok, kdy režisérka praktikovala mindfulness, aby zlepšila vlastní zdraví a zároveň s pomocí vědců zjistila, nakolik odborná tato populární metoda duševní hygieny je.
  Když hledala doporučenou stravu, cvičení či spánkový režim pro léčbu své nespavosti a autoimunitního onemocnění, našla mnoho doporučení. Rady, jak trénovat mysl a mentální rovnováhu, ovšem chyběly. Režisérka Shannon Harvey se rozhodla praktikovat rok v režimu mindfulness, a to pod dohledem vědců zkoumajících efekt, jaký měl tento přístup založený na meditaci, zpomalení myšlenkových procesů a zaměření se na aktuální prožívání na její tělo a mysl.
 • Anotace anglicky:
  The documentary presents a one-year period during which the director practices mindfulness to improve her health and, with the help of scientists, tests the legitimacy of the popular mental hygiene method.
  Shannon finds multiple options when searching for recommended diets, exercises, and sleep routines to cure her insomnia and autoimmune disease. However, advice for training one’s mind and mental balance is missing. The director, therefore, decides to practice a year of mindfulness with the supervision of scientists studying the effect of a method based on meditation, slowing cognitive processes, and bringing attention to ongoing feelings from her body and mind.