Faktor strachu v divočině

 • Český název:
  Faktor strachu v divočině
 • Anglický název:
  Nature's Fear Factor
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  David Murdock
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3240 sek.
 • Anotace česky:
  Co se stane, když se do africké přírody navrátí dlouho opomenutý druh predátora? Dokáže obnovit chod zdravého ekosystému a přírodní rovnováhy?
  Správci Národního parku Gorongosa v Mosambiku se společně s ochránci přírody snaží obnovit africký ekosystém s využitím metody tzv. krajiny strachu, ve které hraje hlavní roli vzácný masožravec a výborný lovec, africký divoký pes. Cílem této metody je znovu aktivovat divoká zvířata, která se bez velkého množství predátorů začala rychle rozmnožovat, chovat a stravovat netypicky. Africký divoký pes má vytvořit prostředí, ve kterém se ostatní zvířata z parku budou bát. Strach by podle ochránců měl obnovit přirozené chování zvířat a vyrovnat tak rovnováhu mezi predátory a kořistmi.
 • Anotace anglicky:
  What happens if a long-forgotten predator species rejoins the African wildlife? Can it restore a healthy ecosystem and natural balance?
  Conservationists and rangers of the Gorongosa National Park in Mozambique attempt to restore the African ecosystem using the “landscape of fear”, dominated by a rare carnivore and an excellent hunter—the African wild dog. This method aims to re-activate the region’s wild animals, which have begun to reproduce rapidly and act and eat atypically without a large number of predators. The task of the African wild dog is to create an environment in which other animals will experience fear. According to conservationists, fear should reinstate the natural behavior of animals, redressing the balance between predators and prey.