Oeconomia

 • Český název:
  Oeconomia
 • Anglický název:
  Oeconomia
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Carmen Losmann
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5340 sek.
 • Anotace česky:
  Carmen Losmann se noří do spletitých životních procesů financí, neviditelných a nesrozumitelných pro většinu těch, jejichž existenci řídí.
  Jak dlouho bude ještě možné udržet v chodu začarovaný kruh, v němž se svět nachází, než ekonomický Uroboros nenávratně pozře sám sebe? Nejen tato otázka visí nad komplexní sítí dějů, do nichž Losmann proniká pomocí méně či více ochotně poskytnutých rozhovorů a vysvětlení od lidí, pro které jsou finance denním chlebem. Skrz minimalistickou počítačovou grafiku a estetizaci studeného, ocelovo-skleněného světa finančního sektoru pak divákovi předkládá systém, který své vnitřní paradoxy skrývá za dojem organizované přímočarosti.
 • Anotace anglicky:
  Carmen Losmann delves into the complicated life processes of finances, invisible or impossible to understand for those whose lives are governed by them.
  How long can the magic circle that has trapped the world keep going before the economical Ouroboros inevitably devours itself? This and other questions hang above the complex network of processes which Losmann enters by means of more or less willingly provided interviews and explanations from people for whom finances are daily bread. With minimalistic computer graphics and aestheticization of the cold, steel, and glass world of the financial sector, she presents a system hiding its internal paradoxes behind the impression of organized straightforwardness.