Petr Salaba, Klára Vyhnánková: Epidemie traumatu

 • Český název:
  Petr Salaba, Klára Vyhnánková: Epidemie traumatu
 • Anglický název:
  Petr Salaba, Klára Vyhnánková: Trauma on a Scale
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Válečné konflikty vytváří tisíce traumatizovaných lidí, ke kterým se z kapacitních důvodů nikdy nedostane odborná psychologická pomoc.
  Jaké jsou nejnovější odborné poznatky o traumatu a co se s tím dá dělat? Jak rozšířit s omezenými zdroji ty nejefektivnější metody a dostat je efektivně tam, kde jsou potřeba? Beseda s dokumentaristou Petrem Salabou, který řeší popularizaci duševního zdraví, a psychiatričkou a výzkumnicí Klárou Vyhnánkovou, která se zabývá posttraumatickou stresovou poruchou u válečných uprchlíků.
 • Anotace anglicky:
  War conflicts cause trauma to thousands of people. Some of them will never receive professional psychological help.
  What are the newest expert findings on trauma and what can be done about it? How do we work with the most effective methods while on a budget, and how to best target them to where they are needed? A discussion with documentarist Petr Salaba, who concerns himself with the popularization of mental health, and a psychiatrist and researcher Klára Vyhnánková, who focuses on post-traumatic stress disorder in war refugees.