Vědkyně vs. věda

 • Český název:
  Vědkyně vs. věda
 • Anglický název:
  Picture a Scientist
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Sharon Shattuck
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5820 sek.
 • Anotace česky:
  Mají znalosti. Zkušenosti. Tituly. Tvrdě pracují na svých výzkumech na prestižních univerzitách a vědeckých institucích. Jsou ambiciózní. Čelí diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a přehlížení. To jsou ženy ve vědě.
  Statistická data jsou neúprosná – počet vědkyň je mnohem menší než počet vědců. A přestože se nacházíme ve 21. století, svět vědy si většina z nás stále asociuje s muži. Celovečerní dokument dává prostor vědkyním podělit se o své (pracovní) zkušenosti, které mohou nelichotivé statistiky objasnit. Jejich příběhy totiž zahrnují obtěžování, explicitní fyzické útoky a boj za odpovídající velikost laboratoří. Ukazují nám ovšem i cesty, jak vědu udělat otevřeným a bezpečným místem pro všechny.
 • Anotace anglicky:
  They have knowledge, experience, and degrees. They work hard on their research at prestigious universities and scientific institutions. They are ambitious. The face discrimination, sexual harassment, and neglect. They are the women of science.
  The statistics are merciless—there are far less women in science than men. And even though we live in the 21st century, science is still associated mostly with men. This feature documentary lets female scientists share their experience which might shed some light on the unflattering statistic. Their stories include harassment, explicit physical violence, and struggle for appropriately sized labs. But they also show ways to make science an accessible and safe place for everyone.