Planeta Česko

 • Český název:
  Planeta Česko
 • Anglický název:
  Planet Czechia
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Marián Polák
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4860 sek.
 • Anotace česky:
  Rádi se necháváme uchvacovat dokumenty o zvířatech z různých koutů světa, ale za poklady divoké přírody nemusíme vždy putovat daleko. Poznejte zblízka, jak fascinující dokáže být česká příroda.
  Může se zdát, že nás naše příroda nemůže už ničím překvapit. Avšak dokument Planeta Česko přesvědčuje o opaku. Zaměřuje se celkem na 38 druhů živočichů v prostředí lesů, vod a luk, a zároveň je nachází i na místech, kde by jejich výskyt nikdo nečekal. Jak přichází na svět modrásek hořcový, komu se daří v prostředí hnědouhelných dolů a jakým způsobem loví užovka podplamatá svou kořist? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší právě tato filmová výprava za krásami přírody naší země doprovázená komentářem Kryštofa Hádka.
 • Anotace anglicky:
  We are fascinated by documentaries about animals from all over the world. However, in order to discover the treasures of the wild nature, we do not have to travel far. Experience the fascinating character of Czech nature from up close.
  It might seem as if nature can no longer surprise us. The documentary, Planet Czechia, proves otherwise. It examines a total of 38 species found in forests, waters, and meadows, and also manages to discover them in unexpected places. How does an Alcon blue come into the world, what can thrive in brown coal mines, or how does a dice snake hunt its prey? The answers to these questions and many more are answered by means of this cinematic journey into the beauties of local nature, accompanied by the commentary of Kryštof Hádek.