Po traumatu

 • Český název:
  Po traumatu
 • Anglický název:
  PTSD – Beyond Trauma
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Patrick Reed
 • Rok výroby:
 • Délka:
  2640 sek.
 • Scénář:
  Patrick Reed
 • Anotace česky:
  Mnoho z nás v průběhu života prožije trauma, u někoho však časem neodezní. Člověka pak neustále provází a ztěžuje mu běžný život. Jak jej ale léčit, když je každý případ specifický?
  Posttraumatický stresový syndrom se obvykle spojuje s vojáky vracejícími se z války, spouštěče však mohou být různé: teroristický útok, dopravní nehoda, sexuální násilí či život v nevyhovujícím prostředí. Jak ukazuje příklad manželského páru, dva lidé mohou na stejnou stresovou situaci reagovat diametrálně odlišně. PTSD se navíc projevuje nejen v prožívání člověka, nýbrž ho lze pozorovat i na magnetické rezonanci mozku. Naštěstí však probíhá výzkum, jak lidem, které postihl, ulevit.
 • Anotace anglicky:
  Many of us experience trauma in our lifetime, but some do not recover with time. Trauma then persists and complicates ordinary lives. How to treat it when each case is specific?
  Post-traumatic stress disorder is usually associated with soldiers returning from war, however, causes may vary: terrorist attacks, traffic accidents, sexual violence, or life in a unsatisfactory environment. As shown by the example of a married couple, two people can have completely different reactions to the same stress situation. PTSD manifests not only in a person’s experience of life, it can also be observed in an MRI scan. Thankfully, a study has been conducted into how to give relief to those affected.