Vědecký film a naděje

 • Český název:
  Vědecký film a naděje
 • Anglický název:
  Science Film and Hope
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Naděje je přesvědčení, které udává do pohybu činy jednotlivce a společnosti. Naděje v poznání, porozumění a změnu často pohání i tvůrčí procesy filmového vyprávění.
  Filmy, které sledují a popisují vědecká témata navíc balancují na vratké hraně diváckého přijetí. O roli vědy ve filmu a jeho tématech v kontextu dokumentárního filmu a o naději, kterou vytvářejí, diskutují v panelu Vědecký film a naděje hosté – režiséři a režisérky dokumentů z letošního ročníku Academia Film Olomouc.
 • Anotace anglicky:
  Hope is a conviction that sets in motion the actions of the individual and society. Hope in knowledge, understanding, and change often drives the creative processes of film narrative.
  Moreover, films that follow and describe scientific themes teeter on the precarious edge of audience acceptance. The role of science in film and its themes in the context of documentary film and the hope they create are discussed in the panel Science Film and Hope by the directors of the documentaries from this year’s Academia Film Olomouc.