Sheila Hayman: S nadějí strojům navzdory

 • Český název:
  Sheila Hayman: S nadějí strojům navzdory
 • Anglický název:
  Sheila Hayman: Hope Against the Machines
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3600 sek.
 • Anotace česky:
  Můj pohled na téma „Naděje“ vychází z výzkumu, který jsem v posledních čtyřech letech prováděla za podpory MIT Media Lab. Výzkum se týkal rozdílů mezi takzvanou „umělou inteligencí“ (správněji „strojovým učením“) a ztělesněnou, biologickou, vyvinutou spoluprací mysli a těla, kterou má každý z nás.
  „Naděje“ proto, že i ty nejvýkonnější počítače na světě jsou stále hloupější než pavouk, včela nebo lidské batole. Proč tomu tak je a o kolik jsme úžasnější, než si většina z nás vůbec uvědomuje, je tématem filmu Senseless, o kterém budu v této přednášce mluvit a představovat z něj několik ukázek.
 • Anotace anglicky:
  My take on the theme of Hope rests on the research I have done over the past four years, supported by the MIT Media Lab, into the differences between so-called artificial intelligence (more properly machine learning) and the embodied, biological, evolved combination of mind and body each of us possess.
  Hopeful because even the world’s most powerful computers are still comparable to a spider, bee, or human toddler. Why that is, and how much more amazing we are than most of us ever realize, is the subject of Senseless, about which I discuss and show.