Za ticha vln

 • Český název:
  Za ticha vln
 • Anglický název:
  Silence of the Tides
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Pieter-Rim de Kroon
 • Rok výroby:
 • Délka:
  6120 sek.
 • Anotace česky:
  Za ticha vln je filmovou poctou Waddenskému moři, největší a nejrozmanitější nepřerušované přílivové oblasti na světě, která se rozprostírá podél pobřeží Nizozemska, Německa a Dánska.
  Film je svědectvím drsného, ale křehkého vztahu mezi člověkem a přírodou, která pulzuje s nádechem a výdechem přílivu a odlivu. Je to hypnotizující velkoplošný pohled do cyklů a kontrastů ročních období: života a smrti, bouře a ticha, masy a jednotlivce. To vše na pozadí oblohy, vody, větru, mlhy a neustále se měnícího světla v nadživotní velikosti. Režisér Pieter-Rim de Kroon svým observačním stylem a filmovým smyslem pro detail představuje oblast Wadden jako jeden mohutný, živoucí dýchající organismus, kde se všechny živly vzájemně prolínají.
 • Anotace anglicky:
  Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the largest and most diverse uninterrupted tidal area in the world, stretching along the coasts of the Netherlands, Germany and Denmark.
  The film is a testament to the harsh but fragile relationship between man and nature, which pulses with the ebb and flow of the tides. It’s a hypnotic big-picture look into the cycles and contrasts of the seasons: life and death, storm and calm, the masses and the individual. All against a backdrop of sky, water, wind, fog and ever-changing, larger-than-life light. With his observational style and cinematic attention to detail, director Pieter-Rim de Kroon presents the Wadden area as one massive, living, breathing organism where all the elements interact.