Jak vyřešit budoucnost

 • Český název:
  Jak vyřešit budoucnost
 • Anglický název:
  Solutions
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Pernille Rose Grønkjær
 • Rok výroby:
 • Délka:
  6600 sek.
 • Anotace česky:
  15 vědců. 10 dní. 1 místnost. Úkol? Navrhnout řešení klíčových problémů, které v současnosti trápí lidstvo. Cíl? Překonat krize, které z těchto problémů mohou vzejít.
  Santa Fe Institute v Novém Mexiku byl svědkem interdisciplinárního dialogu pestré skupiny vědců. Každý je expertem na jinou oblast, dohromady představují jedinečné kolektivní vědomí s potenciálem přicházet s netradičním řešením složitých problémů. Ať už mluvíme o klimatické krizi, rozpadající se víře v demokracii nebo rostoucí sociální nerovnosti. Dynamický dokument kombinuje záběry ze schůzky, práci s archivem i výpovědi samotných vědců do intelektuálně inspirativního tvaru, který je výjimečný v tom, že problémy pouze neartikuluje, ale zároveň navrhuje, Jak vyřešit budoucnost.
 • Anotace anglicky:
  15 scientists, 10 days, 1 room. The task? To propose solutions to key problems humanity deals with today. The goal? To overcome the crisis that may arise from these issues.
  The Santa Fe Institute in New Mexico hosts an interdisciplinary discussion within a diverse group of scientists. Each an expert in a different field, together they represent a unique collective knowledge with the capacity to come up with unorthodox solutions to complex problems. These topics include the climate crisis, eroding belief in democracy, and growing social inequality. This dynamic documentary combines footage of the meeting, archival work, and contributions of these individual scientists into an intellectual and inspiring format that names the current issues and proposes their Solutions.