Kdesi ve hvězdných prostorách

 • Český název:
  Kdesi ve hvězdných prostorách
 • Anglický název:
  Somewhere in the Starry Spaces
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3060 sek.
 • Anotace česky:
  V rámci pásma Kdesi ve hvězdných prostorách uvádíme dva dokumentární snímky.
  Krátký film s názvem Betatron (1958) byl natočen pro světovou výstavu v Bruselu, EXPO 58, aby přiblížil používání urychlovače částic pro odhalení skrytých vad výrobků. Druhý ze snímků Před startem do vesmíru z roku 1960 přináší svědectví o velmi tvrdých zátěžových testech a pokusech, kterým vědci v počátcích kosmonautiky na konci první poloviny 20. století podrobovali nejprve laboratorní zvířata a později i kosmonauty z řad lidí.
  Betatron
  Dokumentární film o principu a funkci betatronu, kterým je možné prosvítit materiál a zjistit tak jeho skryté vady. (1958, 13 min., HD přepis, námět, scénář, režie: Ludvík Toman, kamera: Vladimír Lorenc, hudba: František Belfín, střih: Milada Sádková, výrobce: KF Praha/PVF)
  Před startem do vesmíru
  Populárně vědecký film o přípravě kosmonautů. (1960, 38 min., HD přepis, režie, scénář: Kurt Goldberger, námět: MUDr. Josef Dvořák, Kurt Goldberger, kamera: Vladimír Lorenc, hudba: Miloslav Kuba, střih: Oldřich Speerger, výrobce: KF Praha/PVF)
 • Anotace anglicky:
  As part of the Somewhere in the Starry Spaces series, we present two documentaries.
  The short film, Betatron (1958), was made for the Brussels World Exhibition, EXPO 58, to show the use of the particle accelerator to reveal hidden defects in products. The second, Before Space Launch (1960), provides evidence of the very harsh stress tests and experiments that scientists subjected first laboratory animals and later human astronauts to in the early days of astronautics at the end of the first half of the 20th century.