Stalker

 • Český název:
  Stalker
 • Anglický název:
  Stalker
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Andrej Tarkovskij
 • Rok výroby:
 • Délka:
  9780 sek.
 • Anotace česky:
  Jaké to je, dostat se na místo, kde není nic stálé a vše je v neustálém pohybu? Svět, ve kterém panuje vlastní řád a život a kde nejdál dojdete prakticky nazí. Jakékoliv zaváhání vás vrátí na začátek.
  O čase, o hojení nejhlubších ran, o víře ve spásu. Zóna je místo, kam je vstup přísně zakázán, a kdo ji navštíví, pozná své nejhroznější obavy, slabiny a bude pochybovat o svém zdravém rozumu. Zóna dokáže manipulovat s předměty, prostorem a tvořit zkreslené iluze, ale co by člověk neudělal pro jedno skryté a kouzelné místo, co umí splnit každé přání. Co byste si přáli vy? A nechtěli byste se sami stát průvodcem? Buďte ochotni obětovat vše.
 • Anotace anglicky:
  What is it like to get to a place where nothing is permanent and everything is in constant motion? A world where order and life have a life of their own and where the furthest you can go is practically naked. Any hesitation will bring you back to the beginning.
  About time, about healing the deepest wounds, about faith in salvation. The zone is a place where entry is strictly forbidden, and whoever visits it will know their worst fears, their weaknesses, and doubt their sanity. The Zone can manipulate objects, space and create distorted illusions, but what man would not do for one hidden and magical place that can grant every wish. What would you wish for? And wouldn’t you like to become a guide yourself? Be willing to sacrifice everything.