Talent management v české vědě – Umíme nepřicházet o to nejlepší?

 • Český název:
  Talent management v české vědě – Umíme nepřicházet o to nejlepší?
 • Anglický název:
  Talent Management in Czech Science – Can We Not Lose the Best?
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  9000 sek.
 • Anotace česky:
  Talent obvykle chápeme jako vrozenou úroveň schopností, kterou můžeme úspěšně rozvíjet ku prospěchu jednotlivce i planety. Talent management je pak závazkem institucí, že do svých řad budou hledat lidi odpovídající svým profilem jejich poslání a udělají vše nezbytné pro jejich další rozvoj. Umí česká věda poznat a udržet talent? Jsou bariéry pro mnohé talenty systémové, organizační, či individuální? Panelová diskuze nabídne zdravou konfrontaci zkušeností, sdílení příběhů i naději na lepší zítřky vědy.
 • Anotace anglicky:
  We usually see talent as an innate level of abilities we can improve to benefit the individual and the planet. It is then up to the institutions to manage the talents, hire those whose profile matches their mission, and do all it takes to ensure talent development. Can Czech science identify and retain talent? Are the potential barriers for talents systematic, organizational, or individual? This panel discussion offers a healthy confrontation of experiences, sharing stories and hope of a brighter tomorrow.