Taťána Míková: Naše klima

 • Český název:
  Taťána Míková: Naše klima
 • Anglický název:
  Taťána Míková: Our Climate
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Grónsko, či Španělsko? Jaké změny českého podnebí a krajiny můžeme v českém kontextu očekávat? Klima působí na charakter naší krajiny, vod, lesů a nepřímou cestou i strukturu společnosti a v průběhu historie planety zaznamenává řadu proměn.
  Naše schopnost vysvětlit vývoj klimatu je ale limitovaná a kvalita projekce budoucího klimatu je určena nejen současnou úrovní poznání klimatologů, astronomů, oceánologů a dalších přírodovědců, ale i sociologů, ekonomů či lékařů. Co je vlastně klima Země a co ho ovlivňuje, objasní ve své přednášce Taťána Míková. Klimatoložka a meteoroložka ČT přiblíží, jaké procesy ke změně klimatu vedou a co můžeme v souvislosti se změnou klimatu v českém prostředí očekávat.
 • Anotace anglicky:
  Greenland or Spain? What changes in climate and landscape can we expect in the Czech Republic? The climate, which has seen a number of changes throughout history, affects our landscape, waters, forests and, indirectly, even the structure of our society.
  However, our ability to explain the changes in the climate is limited, and the quality of our projections is determined by the current level of knowledge of climatologists, astronomers, oceanologists and other natural scientists, as well as sociologists, economists or doctors. In her lecture, Taťána Míková will explain how the Earth’s climate works and what affects it. The climatologist and meteorologist from CT will describe what processes lead to climate change and what changes can we expect in the Czech environment.