Peter Krämer: „Zánik Země nebude naším koncem“: Globální katastrofa a výzkum vesmíru v Interstellar

 • Český název:
  Peter Krämer: „Zánik Země nebude naším koncem“: Globální katastrofa a výzkum vesmíru v Interstellar
 • Anglický název:
  Peter Krämer: “The end of Earth will not be the end of us”: Global Catastrophe and Space Exploration in Interstellar
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Přednáška proběhne v anglickém jazyce a bez tlumočení do češtiny.

  Peter Krämer z Leicester Media School, De Montfort University se vrací na AFO. Letos se jeho přednáška zaměří na film Christophera Nolana Interstellar, který vznikl ve spolupráci s teoretickým fyzikem Kipem Thornem.

  Film představuje vědecky podloženou vizi toho, co by mohla lidstvu přinést budoucnost: obrovské vesmírné stanice a kolonizace vzdálených planet, komunikace směrem do budoucností i minulosti, ale také ekologická katastrofa na planetě Zemi. Jak můžeme tento film chápat v kontextu opětovných snah dostat lidi do vesmíru, zatímco globální oteplování negativně ovlivňuje životy milionů lidí již dnes a ve vzduchu visí možná, ba dokonce pravděpodobná hrozba totální celosvětové klimatické katastrofy?
 • Anotace anglicky:
  Peter Krämer from the Leicester Media School, De Montfort University returns to AFO. This year his talk focuses on Christopher Nolan’s Interstellar, which was developed in collaboration with the theoretical physicist Kip Thorne.
  The film provides a science-based vision of what the future might hold for humanity: huge space stations and the colonization of distant planets, communication with the future and the past, but also an environmental catastrophe on Earth. How can we make sense of this film in the context of renewed real-world efforts to get people into space, while global warming negatively impacts the lives of millions of people with a possible, even likely, all-encompassing global climate disaster ahead of us?