Houba mluví

 • Český název:
  Houba mluví
 • Anglický název:
  The Mushroom Speaks
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Marion Neumann
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Jako děti jsme je nechtěli v polévce, jako dospělí objevujeme krásu jejich komplexnosti. Houby jsou prastaré, všudypřítomné a vládnou neobvyklou inteligencí.
  Jako ztělesnění koloběhu života – houby tu byly dávno před námi a budou tu dávno po nás. Přestože s nimi sdílíme planetu, je těžké ubránit se dojmu téměř mimozemské cizosti při pohledu na rozmanitost jejich forem a schopností. Když mohou sloužit jako potrava, lék, droga nebo jed, proč by houby nemohly nabídnout i řešení některých z rozsáhlejších problémů existence lidstva a jeho světa? Dokument Marion Neumann nabízí vzorek různorodých vědeckých i jiných pohledů na říši hub, jejíž zástupci k nám z filmu promlouvají znepokojivě vlhkými, lepkavými hlasy.
 • Anotace anglicky:
  We hated them in our soup as children, now as adults we admire their complex beauty. Mushrooms are ancient, ubiquitous, and reign with exceptional intelligence.
  They are the embodiment of the cycle of life; mushrooms existed before us and will outlive us… While we share the same planet, their mesmerizing variety of forms and capabilities seems almost alien. Food, medicine, narcotic, and poison—could they not also offer solutions to mankind’s most pressing issues? In her documentary, Marion Neumann shows us a sample of both scientific and general views on the fungi kingdom, the representatives of which speak to us with uncomfortably damp, sticky voices.