Hra na válku

 • Český název:
  Hra na válku
 • Anglický název:
  The War Game
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
  1966
 • Délka:
  2880 sek.
 • Anotace česky:
  Hra na válku Petera Watkinse diskutuje ten nejhorší možný scénář vývoje studené války v polovině šedesátých let. O více než půl století později víme, že i když jsme se tehdy sami před sebou zachránili, v krizi globálního měřítka se nalézáme znovu.
  Hra na válku dostala Oscara za nejlepší dokument, jedná se ale o fikci. Proč? Snímek propojuje záznamy skutečných rozhovorů s děsivě autenticky natočeným filmovým materiálem. Nejde ale ani o rekonstrukci, protože jevy, které film zachycuje, se ještě nestaly. Je tedy spíše dokudramatickou spekulativní projekcí toho, co již víme – oživením budoucnosti, jež se jeví jako pravděpodobná. Nejvíce ze všeho je tedy Hra na válku dramatizací dat a je stejně aktuální jako v roce 1966.
 • Anotace anglicky:
  The War Game by Peter Watkins contemplates the worst possible Cold War scenario in the mid-1960s. More than half a century later, we know that even though we managed to avoid catastrophe, we find ourselves in the middle of a global crisis once again.
  The War Game won an Oscar for Best Documentary, although it is fiction. Why? It combines recordings of real interviews with frighteningly authentic footage. However, it is not a re-enactment because the reality the film depicts did not occur. It is rather a speculative docudrama projecting what we already know—by reviving a future that seemed likely. At its essence, The War Game is a dramatization that is as topical today as it was in 1966.