Čarodějné kuchyně našich inženýrů

 • Český název:
  Čarodějné kuchyně našich inženýrů
 • Anglický název:
  The Witchy Kitchens of Our Engineers
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3540 sek.
 • Anotace česky:
  Pásmo Čarodějné kuchyně našich inženýrů je složené z pěti krátkých českých filmových snímků ze sbírek Národního filmového archivu, které byly vyrobeny mezi lety 1946 až 1960.
  Otázku, jak je možné popularizovat výsledky vědecké práce, vyřešili tvůrci těchto filmů tak, že se rozhodli v prostředí vědeckých laboratoří a továrních hal nacházet poutavé estetické kvality. Obrazový materiál pak doplnili nejen nezaujatým odborným výkladem, ale také výrazně básnickým (a v některých případech i dobově politickým) komentářem.
  2x kaučuk
  Dokumentární film o sběru a zpracování kaučuku. (1946, 12 min., HD přepis, námět, režie, scénář, autor komentáře, vedoucí výroby: Elmar Klos, kamera: Alexander Hackenschmied, Pavel Hrdlička, střih: Jiří Dobřichovský, výrobce: ČSFÚ Zlín)
  Chemie v kuchyni
  Dokumentární film dokládá chemické pochody při kuchyňské úpravě potravin laboratorními testy a mikroskopickými snímky. (1956, 14 min., HD přepis, námět, režie, scénář: Jan Calábek, hudba: Zdeněk Liška, kamera: Jan Calábek, Jindřich Grepl, střih: Jarmila Dočekalová, výrobce: KF Brno/PVF, ČSAV)
  Kapky a bubliny
  Populárně vědecký film o fyzikálních vlastnostech kapek a bublin a jejich využití v průmyslu. (1957, 12 min., HD přepis, námět, režie, scénář: Josef Plíva, kamera Jan Matoušek, střih Oldřich Speerger, výrobce: KF Praha/PVF)
  Hmoty zítřka
  Populárně vědecký film o plastických hmotách. (1960, 10 min., HD přepis, námět, režie, scénář: Vladimír Kabelík, hudba: Emil Ludvík, střih: Marie Čulíková, kamera: Jan Matoušek, výrobce KF Praha/PVF)
  Jak žije květ tulipánu
  Dokumentární film seznamuje s květem tulipánu, jeho složením, růstem a zráním. (1960, 10 min., HD přepis, námět, scénář: Jaroslav Novotný, režie František Škapa, kamera: Rostislav Zámečník, střih: Antonín Štrojsa, výrobce: PVF Gottwaldov)
 • Anotace anglicky:
  The Witchy Kitchens of Our Engineers is composed of five short Czech films from the collections of the National Film Archive, produced between 1946 and 1960.
  The question of how to communicate the results of scientific work was solved by the creators of these films by choosing to find engaging aesthetic qualities in the environment of scientific laboratories and factory halls. They then supplemented the visual material not only with unbiased expert commentary but also with a distinctly poetic (and in some cases even political) commentary.