Theo Anthony, Riel Roch-Decter: MEMORY je…

 • Český název:
  Theo Anthony, Riel Roch-Decter: MEMORY je…
 • Anglický název:
  Theo Anthony, Riel Roch-Decter: MEMORY is…
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3600 sek.
 • Anotace česky:
  Daleko za horizont tradičního filmového vyprávění a obchodního marketingu proniká produkce amerického multimediálního uměleckého filmového studia MEMORY.
  Společenská, vědecká a technologická témata jsou kontextualizována jako spleť vzájemných inspirací, které si ve svém zpracování žádají radikální a progresivní formy kombinující dokument s živým eventem, uměleckou instalací nebo výstavou. Ve společné diskuzi se ponořte hluboko do kreativních myslí zakladatele MEMORY Riela Roch-Dectera a režiséra Thea Anthonyho a rozpleťte síť propojeného světa, tak jak ho MEMORY představuje ve své tvorbě.
 • Anotace anglicky:
  Far beyond the horizon of traditional film narrative and business marketing is the production of the American multimedia art film studio MEMORY.
  Social, scientific, and technological themes are contextualized as a web of mutual inspirations that call for radical and progressive forms combining documentary with live event, art installation, and exhibition. In a collaborative discussion, delve deep into the creative minds of MEMORY founder Riel Roch-Decter and director Theo Anthony and untangle the web of the interconnected world as MEMORY presents it in their work.