Adam Táborský: Terapie mezi stromy

 • Český název:
  Adam Táborský: Terapie mezi stromy
 • Anglický název:
  Adam Táborský: Therapy Among Trees
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Je vědecky prokázané, že pobyt v přírodě na nás má pozitivní vliv: uklidňuje mysl a odbourává stres, zlepšuje imunitu a pohyb prospívá naší tělesné kondici. Na jeho benefitech staví Terapie mezi stromy.
  Dozvědět se, co dělat pro své zdraví, můžete nejen v kinosálech, ale i mimo ně, a to v rámci Terapie mezi stromy, která Vám ukáže, jak v přírodě najít zdroj uklidnění a preventivní péče o mysl i tělo. Celý koncept přenesení terapeutických sezení z budov do venkovních prostor je přitom vědecky podložený, vyvinutý profesionálními terapeuty a psychology, a staví na vnímání přírody jako přirozeného prostředí pro člověka, jež nám může posloužit jako metoda psychohygieny.
 • Anotace anglicky:
  It is scientifically proven that being in nature can positively influence us. It calms the mind, reduces stress, boosts our immunity, and exercise improves our stamina. These benefits are the basis for Therapy Among Trees.
  Besides the film screenings, you can also get information on improving your health from Therapy Among Trees which shows you how to find calmness in nature and care for your body and mind. The entire concept of moving the therapy sessions from the confinement of a building to the outside is a scientifically based principle developed by therapists and psychologists. It stems from approaching nature as the primordial habitat for humans, which helps us with our mental hygiene.