Společně pro lepší podmínky ve vědě

 • Český název:
  Společně pro lepší podmínky ve vědě
 • Anglický název:
  Together for Better Science
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  7200 sek.
 • Anotace česky:
  Některá prvenství nám radost dělat nemůžou. K jedněm takovým patří i počet žen, které v české vědě mohou v radosti a spokojenosti realizovat svůj potenciál. Nejde přitom jen o ně, ztrácíme tím všichni. Co můžeme udělat pro to, aby ženy s ambicemi v oblasti výzkumu mohly svým dílem přispět k hledání řešení složitých problémů dnešního světa? Jak to vidí vědkyně a co by vlastně chtěly? Kdy hledat řešení na úrovni systému a kdy v kapacitě jednotlivců či rodin? Panel složený z žen i mužů může přinést zajímavé odpovědi na „žhavé“ otázky možností uplatnění všech lidí v české vědě.
 • Anotace anglicky:
  Some firsts do not bring joy. One is the number of women who can realize their potential with delight and satisfaction in Czech science. The loss is both theirs and ours. What can we do so that ambitious women in research can contribute to finding solutions to the complicated problems in today’s world? What do female scientists themselves think and what do they want? When to look for a solution at the system level and when at the level of individuals or families? A panel consisting of both women and men may provide interesting answers to the “burning” topics of opportunities for all people in Czech science.