Jak se dělá vakcína

 • Český název:
  Jak se dělá vakcína
 • Anglický název:
  Vaccine – The Inside Story
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Catherine Gale
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Když vypukla globální pandemie viru covid-19, všechny naděje se obrátily k objevu efektivní vakcíny. Film sleduje fáze jejího vývoje, klinických testů a následně i masové výroby a distribuce do celého světa.
  Vývoj očkovací látky začal přečtením a zveřejněním genetické sekvence viru již v lednu 2020. Dokument navštěvuje vědecká pracoviště a představuje pokusy s různými přístupy: použití deaktivovaného viru, proteinové báze, vektorové metody či inovativní mRNA vakcíny. Ukazuje, jak vědci zužitkovali know-how z dvousetleté očkovací praxe, aby co nejrychleji vyvinuli účinnou a zároveň spolehlivou vakcínu. Pracovali přitom pod enormním tlakem na úspěch a v časové tísni.
 • Anotace anglicky:
  When the global COVID-19 pandemic broke out, all hopes turned to the discovery of an effective vaccine. The film follows the stages of its development, clinical trials, and subsequent mass production and distribution worldwide.
  The development of the vaccine began as early as January 2020, when the genetic sequence of the virus was identified and published. The documentary visits scientific labs and describes various experiments using inactivated viruses, protein bases, vector methods, and innovative mRNA vaccines. It shows how researchers used their knowledge gained in the two hundred years of vaccination practice to develop an effective and reliable vaccine as quickly as possible under extreme time and expectation pressure.