Viera Čakányová: Vědecký výzkum a filmová řeč

 • Český název:
  Viera Čakányová: Vědecký výzkum a filmová řeč
 • Anglický název:
  Viera Čakányová: Scientific Research And Film Language
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  28800 sek.
 • Anotace česky:
  Registrační formulář naleznete zde.

  Jak komunikovat vědecké projekty audiovizuální formou? Jaké impulsy přináší do vědecké praxe dokumentární pohled? Jak z vědeckého výzkumu udělat filmový námět?
  Jednodenní workshop My Street Films ve spolupráci s Nadačním fondem Univerzity Palackého a AFO provede zájemce z řad vědeckých pracovníků a studentů audiovizuální tvorby možnostmi, jak přetlumočit vědecký projekt do svébytného filmového jazyka. Pod vedením lektorky a režisérky Viery Čákanyové budou účastníci workshopu hledat rezonující kontexty vědeckých projektů a posouvat je směrem k formulaci filmového námětu a představě scénáře krátkého populárně-vědeckého filmu.
 • Anotace anglicky:
  You can find the registration form here.

  How to communicate scientific projects in an audiovisual way? What impulses does the documentary perspective bring to scientific practice? How to turn scientific research into a film subject?
  The one-day workshop of My Street Films in cooperation with the Palacký University Foundation and AFO will guide interested scientists and students of audiovisual production through the possibilities of translating a scientific project into a distinctive film language. Under the guidance of lecturer and director Viera Čákanyová, the workshop participants will search for resonating contexts of scientific projects and move them towards the formulation of a film theme and the idea of a script for a short popular science film.