Procházka: Adaptace vodních toků ČR

 • Český název:
  Procházka: Adaptace vodních toků ČR
 • Anglický název:
  Walking Tour: Adaptation of Czech Watercourses
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Pro účast na procházce je nutné se registrovat: Registrační formulář
  Poručíme větru, dešti, řekám? Století vodohospodářských úprav, meliorací a narovnávání řek se tvrdě podepsalo na stavu českých vodních toků.
  Jakým způsobem je možné vyvarovat se epizodám extrémního sucha, povodním či nárůstu výskytu sinic v českých říčkách a tůních? Komentovaná procházka v okolí Olomouce vykreslí historii zásahů do české vodní krajiny a dodá kapku naděje v podobě relevantních řešení pro budoucnost.
 • Anotace anglicky:
  Can we command the wind, rain, or rivers? A century of invasive water management works, land drainage, and river channeling has left its mark on the condition of the Czech body of water.
  How can we avoid periods of extreme droughts, floods, and cyanobacteria blooms in Czech streams and ponds? A guided walking tour through Olomouc takes you through the history of intervention in the Czech water landscape and raises hopes for relevant future solutions.