Walter Greenleaf: Technologie virtuální reality, strojové učení, biosenzorická konvergence k transformaci zdravotnictví

 • Český název:
  Walter Greenleaf: Technologie virtuální reality, strojové učení, biosenzorická konvergence k transformaci zdravotnictví
 • Anglický název:
  Walter Greenleaf: Virtual Reality Technology, Machine Learning, Biosensing Converging to Transform Healthcare
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3600 sek.
 • Anotace česky:
  Na základě desítek let klinického výzkumu víme, že technologie VR/AR může poskytnout průlomová řešení pro nejobtížnější problémy ve zdravotnictví – od poruch nálady, jako jsou úzkost a deprese, přes posttraumatickou stresovou poruchu, závislosti, autismus, kognitivní stárnutí, zotavení po mrtvici nebo fyzickou rehabilitaci.
  Ačkoli zábava, sociální propojení a hraní her jsou hnací silou prvotního přijetí technologií VR a AR, nejhlubší a nejvýznamnější dopad nové generace technologií VR/AR bude na zlepšení klinické péče a zlepšení osobního zdraví a wellness. Technologie VR a AR také pomohou usnadnit posun medicíny od klinické péče k péči založené na telemedicíně a usnadnit personalizovanou medicínu.
 • Anotace anglicky:
  We have known for decades through clinical research that VR/AR technology can provide breakthrough solutions that address the most difficult problems in healthcare—ranging from mood disorders such as anxiety and depression to PTSD, addiction, autism, cognitive aging, stroke recovery, and physical rehabilitation.
  Although entertainment, social connection, and gaming is driving the initial adoption of VR and AR technology, the deepest and most significant impact of the next generation of VR/AR technology is to enhance clinical care and improve personal health and wellness. VR and AR technology may also help facilitate the shift of medicine from clinic-based care to telemedicine-based care, and to facilitate personalized medicine.