Aleš Stuchlý, Vít Schmarc: Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?

 • Český název:
  Aleš Stuchlý, Vít Schmarc: Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
 • Anglický název:
  Aleš Stuchlý, Vít Schmarc: When we commit something evil, where does it come from?
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Aleš Stuchlý a Vít Schmarc z filmově kritického magazínu Čelisti fasují dozimetry a vydávají se do nebezpečných zón světového filmu.
  Jaký vzkaz posílá Optimus Prime lidstvu? Dá se masturbovat u Stalkera Andreje Tarkovského? Přežijí v Detroitu jen milenci, nebo i slepí veteráni? Přichází zlo z nitra, nebo je přenosné i pohlavním stykem? Kdy tu konečně začne dohlížet a trestat Robocop? A jaké hřiby rostou v Pripjati? Pásmo ukázek a (ne)kontextuálních komentářů. Not great, not terrible.
 • Anotace anglicky:
  Aleš Stuchlý and Vít Schmarc from the film criticism magazine Čelisti are packing dosimeters and venturing into the dangerous zones of world cinema.
  What message is Optimus Prime sending to humanity? Is it possible to masturbate to Andrei Tarkovsky’s Stalker? Are only lovers left alive in Detroit, or are there only blind veterans? Does evil come from within, or is it transmitted through sexual intercourse? When will Robocop finally start discipline and punish here? And what kind of mushrooms grow in Pripyat? A series of excerpts and (un)contextual commentary. Not great, not terrible.