Divocí koně – Příběh z pusty

 • Český název:
  Divocí koně – Příběh z pusty
 • Anglický název:
  Wild Horses – A Tale from the Puszta
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Zoltán Török
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3180 sek.
 • Anotace česky:
  Kůň Převalského, jediný přeživší divoce žijící druh koně, nedávno téměř vyhubený ve volné přírodě, si s lidskou pomocí našel nové domovy ve světě. Jedním z nich je maďarská pusta, kde se v současnosti nachází jedno z největších stád.
  Na území národního parku Hortobágy, který zahrnuje nejcennější části pusty, se filmařům podařilo v průběhu tří let pozorovat hříbě Dot. Divák tak má spolu s rostoucí Dot možnost dozvědět se mnoho informací o životě, vztazích, obavách i zábavách jejího stáda. Jde tak nejen o unikátní náhled do společnosti koní Převalského, ale i koloběhu nejrozsáhlejší evropské stepi.
 • Anotace anglicky:
  Przewalski’s horse, the last horse living in the wild, nearly lost to extinction, has found new habitats around the world with the help of humans. One of these habitats is the Hungarian puszta where you can currently find one of the largest herds.
  For three years, the filmmakers document a colt named Dot in the National Park Hortobágy that entails the most valuable parts of puszta. Together with the growing Dot, the viewer learns about life, relationships, worries, and delights of her herd. It presents not only a unique look into the herd behavior of Przewalski’s horse but also the cycle of the biggest European steppe.