Znovuzrození ve starém dole

 • Český název:
  Znovuzrození ve starém dole
 • Anglický název:
  Wildlife's Rebirth in the Old Mine
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Javier Ortega Martinez
 • Rok výroby:
 • Délka:
  2880 sek.
 • Anotace česky:
  Může se zdát, že některé z lidských zásahů do přírody jsou příliš brutální na to, aby jí umožnily rekonvalescenci. Pozůstatky těžby patří mezi ty nejradikálnější – nehostinnost vyčerpané krajiny a opuštěných dolů vypadá nevratně. La Jayona je však důkazem, že příroda si poradí.
  Na první pohled je jizvou po lidské ruce, na druhý, pečlivější, je pestrým malým světem, který kypí životem. V útrobách opuštěného dolu se ale skrývá leccos. Svoje domovy si zde vybudovala rozmanitá komunita tvorů – od chundelatých netopýrů přes neméně chundelaté pavouky a hbité myši až po sovy či mloky. Obklopen pestrobarevnou unikátní flórou se důl La Jayona stal důkazem, že příroda je nejen mocná, ale také trpělivá.
 • Anotace anglicky:
  It can seem that some of humanity’s marks on nature are too brutal to heal. The remnants of mining are among the most radical—the inhospitality of the exhausted landscape and abandoned mines looks irreversible. But La Jayona proves that nature endures.
  At first sight it is a scar left by the human hand. On the second, closer look, it is a diverse little world bubbling with life. Anything could be hiding inside the abandoned mine. A varied community of creatures have built their homes here—from fluffy bats, fluffy spiders, and swift mice, to owls and newts. Surrounded by unique colorful flora, the La Jayona mine is proof that nature is not only powerful but also patient.