Vítězný film AFO57: Záhada hydry + Když hvězdy hasnou

 • Český název:
  Vítězný film AFO57: Záhada hydry + Když hvězdy hasnou
 • Anglický název:
  Winning film AFO57: The Problem of the Hydra + Shattering Stars
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Maija Tammi; Peter Galison
 • Rok výroby:
 • Délka:
  1320 sek.
 • Anotace česky:
  VÍTĚZ SOUTĚŽE KRÁTKÝCH FILMŮ: Záhada Hydry
  Maija Tammi | Finland | 9 min.
  Záhada Hydry je experimentální dokument, který pokládá více otázek než na které odpovídá. Na příkladu mikroskopického živočicha zvaného nezmar obecný (Hydra vulgaris) vás snímek nutí zpochybňovat veškeré pojmy, které jste brali za pevně dané.
  Dokument vás po celou stopáž nenechá vydechnout. Ať už vás mučí tísnivá hudba, znepokojivé záběry pohybujícího se nezmara, nebo vám stoický hlas pokládá hluboké existenciální otázky, Záhada Hydry je zkrátka intenzivní. Všechny tyto elementy perfektně spolupracují, vytváří tak skutečně nepříjemnou atmosféru a nutí vás k zamyšlení. Jak vůbec může jeden miniaturní živočich nabourat všechny naše představy o fungování světa?

  ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY SOUTĚŽE KRÁTKÝCH FILMŮ: Když hvězdy hasnou
  Peter Galison | USA | 13 min.
  Když se v závěru svého života zhroutí velká hvězda, vznikne na jejím místě černá díra. Tento jev poprvé popsal vědec indického původu Subrahmanyan Chandrasekhar.
  30. léta, Anglie. Chandrasekharův objev týkající se černých děr je odmítnut vědeckou obcí. Tehdejší vědecké autority jeho práci zesměšnily, především proto, aby jejich předešlá zjištění nepřišla vniveč. Chandrasekhar se krátce poté přestěhoval do USA, kde se po zbytek života věnoval vědecké práci v nejrůznějších odvětvích. Krátký animovaný snímek poukazuje na to, že být vědcem by nemělo být jen o tom učinit velké objevy, ale že je stejně důležité po sobě zanechat materiály, které v nových objevech pomohou dalším generacím.
 • Anotace anglicky:
  SHORT FILM COMPETITION WINNER: The Problem of the Hydra
  Maija Tammi | Finland | 9 min.
  The Problem of the Hydra is an experimental documentary film asking more questions than it answers. Using the example of a microscopic creature, the water polyp (Hydra vulgaris), the film questions any terminology you may have considered firmly established.
  The film keeps the audience on its toes throughout its run. Be it the tense music, the disturbing footage of the water polyp’s movement, or the stoic voice asking deep existential questions, The Problem of the Hydra is intense. All of these elements cooperate perfectly to create an uncomfortable atmosphere and make the viewer think. How can one miniature creature disturb the way we view the world?


  HONOURABLE MENTION BY THE SHORT FILM COMPETITION JURY: Shattering Stars
  Peter Galison | United States | 13 min.
  When a big star collapses at the end of its life, a black hole forms in its place. This was first described by a scientist of Indian descent, Subrahmanyan Chandrasekhar.
  Chandrasekhar’s discovery of black holes was originally rejected by the scientific community in England in the 1930s. Then, his work was ridiculed by scientific authorities in order to maintain the merit of their own previous findings. Chandrasekhar moved to the USA where he continued to work in various scientific fields. The short animated film shows that being a scientist should not be only about great discoveries but also about leaving behind materials to help the next generation make great discoveries.