84 FILMŮ: Mezinárodní, Česko-Slovenská a Krátká soutěž zná svůj výběr

22. 2. 2019

Každý rok dramaturgický film festivalu sestavuje výběr do tří festivalových soutěží. Vybírá obsahově a formálně ty nejkvalitnější a nejzajímavější dokumentární snímky ze světových produkcí. Všechny dokumentární filmy budou moct diváci zhlédnout během festivalového týdne a zapojit se tak do udílení Ceny diváků festivalu AFO.

Soutěžní program

Základem soutěžního programu je pečlivý předvýběr filmů dramaturgickým týmem, který celoročně mapuje aktuální produkci a kromě samostatně přihlášených filmů do soutěže i aktivně oslovuje produkce pohybující se na poli vědeckého dokumentu. Každý rok se na festival přihlásí několik tisíc snímků z celého světa, ze kterých dramaturgové vybírají filmy do soutěžních sekcí festivalu. Následně během festivalu odborné poroty složené z českých i zahraničních tvůrkyň a tvůrců, producentek a producentů, vědkyň a vědců  i publicistek a publicistů vybírají vítěze jednotlivých soutěžních kategorií. Cenu diváků pak udělují samotní návštěvníci festivalu. Vítězné snímky v jednotlivých kategorií se promítají poslední den festivalu na všech promítacích místech.

Ceny festivalu

Odborná a studentská porota festivalu uděluje celkem čtyři ceny, o páté ceně rozhodují sami diváci:

  • Cena za nejlepší mezinárodní populárně-vědecký dokumentární film
  • Cena za nejlepší česko-slovenský populárně-vědecký dokumentární film
  • Cena za nejlepší krátký populárně-vědecký film
  • Cena studentské poroty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Cena diváků AFO

AFO uděluje rovněž čtyři statutární ceny

  • Cena za popularizaci – osobnost
  • Cena za popularizaci – instituce
  • Cena prezidenta festivalu
  • AFO Spotlight