Co čeká návštěvníky 54. ročníku AFO? Vizuální identita a programové sekce zde a nyní!

24. 12. 2018

Přípravy 54. ročníku Academia Film Olomouc jsou již v plném proudu. Důkazem místo slibů budiž vizuál a hlavní témata nadcházejícího festivalu. Popularizace vědy může mít celou řadu podob a AFO se v roce 2019 vydá na odvážnou a trnitou cestu s cílem odhalit nejednu zásadní pravdu. Pravdu, která vás bude v noci budit ze snů. Tak poslouchejte a následujte!

Autor naší vizuální identity Radim Měsíc letos zvolil asketicky čistou cestu kombinace jednoduchého barevného pozadí a výrazné typografie. Vizuálu tak letos vévodí ostře červená barva a Pravda? je alfou i omegou, zaštiťujícím tématem AFO 54 a dominantou ročníku. Vydáme se tedy hledat pravdu a absolutní objektivitu. Zjistíme společně, kde v dnešní pozdně kapitalistické společnosti pravda leží. Mají pravdu média, věda, vlády nebo každý tu svou? Od pravdy a nezpochybnitelných faktů se odvíjejí i další programové sekce, které naši dramaturgové pro návštěvníky připravují.

Sekce Zpravodajství? se zaměří na klíčovou odnož mediálních institucí, která je s pravdou a objektivitou spjata nejvíce. V souladu se vzrůstající nejistotou ohledně pravdivosti mediálních informací a s neustále rozšířenějším fenoménem „fake-news“ se totiž úloha zpravodajství zdá být důležitější než kdy jindy. Podíváme se i na pravdu o ženách. Feministické teorie navrhují, že pečovatelská role žen není biologicky daná, ale je pouhým sociálním konstruktem ženám vnuceným. Ženství? odhalí, jaké byly skutečné ženské role  a co je tou pravou esencí ženství.

Nad úlohou umění v současné společnosti se společně zamyslíme u sekce Umění?. Má umění ve své aktuální podobě ještě co říci, nebo se již vyčerpalo, v záplavě intertextuality se ztrácí jeho smysl a dostáváme se do roviny čistého „l’art pour l’art“? Pravdu o podle mnohých nejvýznamnější události 20. století se pokusí odhalit sekce Apollo 11?. Mise posádky Apollo 11 na Měsíci je obestřena mnoha mýty a protichůdnými informacemi, které je konečně na čase ujednotit a odhalit, čeho bylo lidstvo v 60. letech 20. století vlastně svědkem. Poslední z hlavních sekcí nadcházejícího ročníku, Dějiny?, pak pojednává o důležitosti historie. Potřeba vymezovat se proti dominantnímu výkladu dějin nás dovedla až do situace, kdy si nemůžeme být jistí vlastní historií. A pokud neznáme svou minulost, co o sobě vlastně víme?

Příští rok se zkrátka můžete těšit na AFO, jaké neznáte. Ještě angažovanější, pátrající po palčivých odpovědích na otázky, které se týkají nás všech. Chcete vědět víc? Máme pro vás info ke všem sekcím, tak čtěte!  

PROGRAMOVÉ SEKCE AFO54

Animated GIF - Find & Share on GIPHY