Co přejí 59. ročníku AFO naši podporovatelé?

22. 4. 2024

Každý projekt potřebuje slova povzbuzení a Academia Film Olomouc má to štěstí, že se mu jich dostává hned několik. Festival by nemohl být nejlepším festivalem v celé galaxii, kdyby nebylo našich podporovatelů. Jejich vřelá slova nás posouvají kupředu, dodávají nám sílu a ujišťují nás, že to, co děláme, má smysl. Za to vše jim ze srdce děkujeme.❤️

Přeji  Academia filmu Olomouc především spoustu zvídavých a nadšených diváků. Právě pro ně se naše město stává každoročně centrem popularizace vědy. Ve vědeckém prostředí hrají univerzity klíčovou roli a na Univerzitě Palackého máme skvělé vědce. Dobře si také uvědomujeme, že věda je z velké části podporována z veřejných prostředků a že je proto důležité vysvětlovat, jakému výzkumu se věnujeme a v čem spočívá jeho přínos pro společnost. Popularizace vědy je v podstatě takovým mostem mezi vědeckou komunitou a veřejností. Vědci mají šanci sdílet své poznatky i vášeň pro svou práci s lidmi mimo akademickou sféru. Informovaná společnost pak dokáže lépe ocenit vědecký pokrok a může se rovněž aktivněji podílet na řešení globálních problémů. Proto přeji festivalu a vlastně i nám všem, aby zájem o vědu rostl, protože s ním roste i zájem o život a dění kolem nás. Jsem hrdý, že je AFO součástí naší univerzity.

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

 

 

 

Paměť je selektivní a vzpomínky zkreslené. Když k tomu přidáme vliv umělé inteligence,

 zůstanou nám už jen zbytky atomizované reality, které můžeme zachytit rychlost 25 obrázků a sekundu a těm pak budeme třeba beze zbytku věřit. Vzpomínky na budoucnost? Když pominu, že se jedná o jeden z největších bestsellerů 70. let (mluvím o minulém století), který je stejně reálný jako fiktivní, vidím i tady jisté konotace. Jediné, co zůstane, je dojem – a o ten se u n

ás vždy postará AFO. Přinejmenším vizuálem z dob, kdy to vypadalo, že my žádnou budoucnost nemáme. A přitom už teď na ni vzpomínáme.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA Primátor statutárního města Olomouce

 

 

 

 

Vážení přátelé populárně-vědeckých filmů,

jsem velmi rád, že se Olomouc i letos stane dějištěm Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO. Tentokrát půjde už o devětapadesátý ročník. Jde o úctyhodné číslo a obrovský přínos pro celou společnost, uvážíme-li, kolik skvělých a přelomových snímků dokázalo AFO během této doby nabídnout.

Důležité vědecké informace, které se nedostanou k dalším lidem, bohužel často ztrácí na významu. Neodkážou totiž využít svůj potenciál a změnit svět k lepšímu. Právě proto je olomoucké AFO tak významné – prostřednictvím poutavých filmů, ale i přednášek a dalších setkání, dokáže veřejnosti zpřístupnit často složitý svět vědy a výzkumu.

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů tak plní roli důležitého mostu, který propojuje nové poznatky s okolním světem. Jsem velmi rád za to, že se i letos můžu po tomto pomyslném mostu projít, a že tak jistě učiní tisíce dalších spokojených diváků a návštěvníků AFO.

Zároveň také věřím, že nám tento most může ukázat cestu k lepší společnosti i budoucnosti. 

Děkuji všem pořadatelům této skvělé akce za výborně odvedenou práci a divákům přeji hezké zážitky se spoustou nových informací.

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

 

Vážení přátelé vědy a filmu,

je mi ctí vás pozdravit při příležitosti 59. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, který se již tradičně pyšní nabídkou nejnovějších děl na poli vědeckého filmu. Tento festival je pro Českou televizi vždy speciální událostí, neboť spojuje vědu s uměním v té nejsrozumitelnější a přístupné podobě – prostřednictvím filmu.

Česká televize, jako generální mediální partner festivalu, si velmi váží možnosti podílet se na tomto jedinečném setkání vědců, filmařů i široké a odborné veřejnosti, které významně přispívá k popularizaci vědy a vzdělání, a zároveň i inspiruje k zamyšlení nad světem kolem nás.

Přeji festivalu AFO k jeho 59. ročníku mnoho fascinujících filmových zážitků a hlubokých diskusí, které přispějí k dalšímu rozvoji naší kultury a vědy. Pevně věřím, že letošní ročník bude pro všechny zúčastněné zdrojem nejen znalostí, ale i nezapomenutelných zážitků.

Jan Souček, generální ředitel České televize

 

 

Věda  a její dopad pro život naší planety jsou klíčové. Přibližování vědy a jejích výsledků je nesmírně důležité, protože současný svět je zahlcen informacemi pohříchu nevědeckými, nesmyslnými a často i lživými. Na druhou stranu, věda se stává velmi specializovanou a pro normálního člověka až neuchopitelnou. To potom napomáhá vzniku a úspěchu bludů a nepravdivých názorů. AFO hraje důležitou roli jako protiváha tomuto současnému bludařství. Jsme moc rádi, že můžeme alespoň trochu přispět k propagaci a vysvětlování vědy podporou tohoto skvělého filmového festivalu.

prof. Ing. Martin Fusek, CSc

Zástupce ředitele pro translační výzkum ÚOCHB

 

 

 

 

Vědecký a technologický pokrok je esenciální součástí a hybnou silou naší společnosti. Samotný výzkum a vývoj nových technologií však nestačí, je třeba poznatky, krásy, ale i rizika moderní vědy srozumitelně přiblížit široké veřejnosti. A přesně to dělá i vědecko-popularizační festival AFO, a proto má i podporu CATRIN.

Doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D, ředitel CATRIN

 

 

 

 

 

Festival AFO vnímáme jako most mezi akademickou půdou, vědou, uměním a praxí s vývojem konkrétních pokročilých technologií a sofistikovanou výrobou. Protože jsme s vysokými školami na Moravě včetně Univerzity Palackého provázáni řadou projektů, přišlo nám naprosto přirozené spojit svoje jméno s prestižní akcí s dlouholetou tradicí a mezinárodním rozhledem a dosahem.

Mgr. Aneta Hurníková

HR a marketing, Forvia Hella

 

 

 

 

Z vlastní zkušenosti vím, jak je složité komunikovat obtížně uchopitelná témata vědy, výzkumu a inovací. AFO je v tomto absolutní špička, dnes už zavedená značka, která v pozitivním slova smyslu přitahuje pozornost k našemu regionu. Díky všem, kteří tvoří AFO komunitu, každý z vás na tom má svůj důležitý podíl.

Mgr. Tomáš Dostál, ředitel, Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) 

 

 

 

 

 

Vážení pořadatelé a účastníci 59. ročníku AFO Olomouc,

za partnera festivalu – FARMAK, a.s. bych chtěla srdečně poblahopřát k dalšímu úspěšnému ročníku této prestižní filmové přehlídky. Přeji festivalu, aby si i tento rok udržel svou vysokou úroveň a jedinečnou atmosféru, která přitahuje milovníky vědecko-populárních filmů z celé republiky i ze zahraničí.  

 Kéž se festivalu podaří opět objevit a představit zajímavé tvůrce a unikátní snímky, které diváky nejen pobaví, ale také inspirují k zamyšlení a pochopení rozmanitosti vědy a lidské existence. 

Ať je 59. ročník AFO dalším obohacujícím setkáním filmových fanoušků, odborníků a tvůrců, na němž se budou moci volně sdílet nápady, poznatky a kulturní zážitky.

 

Přeji AFO Olomouc ať i nadále hrdě šíří povědomí o Olomouci jako o významném univerzitním centru ČR i Evropy.

Mgr. Bronislava Paučková, PR manažerka, FARMAK, a.s.

 

 

 

Podpora 59. ročníku AFO je nejen investicí do kultury a vzdělání, ale také do budoucnosti vědecké komunikace a popularizace vědy. S rostoucím počtem akreditovaných návštěvníků, který každým rokem dosahuje nových rekordů, AFO potvrzuje svůj význam a přínos pro vědeckou i širší veřejnost. Investice do tohoto festivalu znamená podporu inovativního a kritického myšlení a přispívá k rozvoji informované společnosti, která čelí současným i budoucím výzvám naší civilizace a planety.

Pro společnost Moravia Consult Olomouc, je to zároveň příležitost podpořit místní událost, která má v našem městě mnohaletou tradici, a oslovit tak tisíce návštěvníků, kterým AFO zprostředkovává ojedinělé zážitky a rozšiřuje obzory. Jsme rádi, že můžeme být při tom.

Popularizace vědy je neoddělitelnou součástí budování silné a inovativní společnosti. Je to nejen o předávání znalostí, ale o vytváření prostředí, kde inovace a vědecký přístup prosperují. Vzhledem k rostoucí závislosti moderních společností na technologii a inovacích, je důležitější než kdy jindy, aby byla věda správně a efektivně komunikována veřejnosti. Výzvy, jako je klimatická změna, zdravotní krize a technologický rozvoj, vyžadují společnost, která rozumí a podporuje vědecký výzkum a jeho aplikace.

Ing. Václav Kratochvíl 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – předseda představenstva a generální ředitel