Etický kodex fundraisingu

Kodex etického fundraisingu stanovuje pravidla, kterými se festival Academia Film Olomouc (AFO) řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpory.

Naše zásady při vytváření partnerství
 • Klademe důraz na naší nezávislost a transparentnost.
 • Každou spolupráci a partnerství posuzujeme individuálně, na výběru partnera a finálním rozhodnutí se podílí úzké vedení festivalu.
 • Vybíráme si takové partnery, kteří šetrně přistupují k životnímu prostředí, respektují ekologické, sociální a etické normy a neporušují lidská práva a práva zvířat.
Pravidla pro přijímání darů
 • Nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí.
 • Nepřijímáme finanční dary od donorů, firem a nadací, které se významně podílejí na ekologických škodách, na porušování lidských práv, práv zvířat nebo na poškozování jiných veřejných zájmů.
 • V případě orgánů veřejné správy nepřijímáme podporu v případech, kdy by mohlo takové partnerství omezit možnosti vyjadřování našich názorů a našich vizí.
 • Spolupráci domlouvá osoba, která je zodpovědná za fundraising.
Předmět partnerství
 • Konkrétní podpora festivalu AFO.
 • Poděkování naší organizace donorovi prostřednictvím reciproční nabídky.
Forma podpory
 • Finanční podpora – například finanční sponzorství, poskytování grantů apod.
 • Věcná podpora – například výrobky firmy, kancelářské potřeby, nábytek a počítače apod.