Hlavní téma a sekce: AFO pro rok 2019 a mýty, které s sebou přináší

11. 1. 2019

Nikoliv Pravda?, nýbrž MÝTUS bude tématem zaštiťujícím 54. ročník Academia Film Olomouc, od kterého se budou odvíjet zbývající sekce. Mnozí však jistě cítí, že tato dvě slova k sobě vždy měly a stále mají velmi blízko. Pojďme společně odhalit pravdu o skutečných programových sekcích letošního AFO a udělejme z roku 2019 rok boření mýtů odhalením prvního z nich!

Mýty byly součástí našich civilizací vždy. Bylo by však chybou spojovat je jen s bájemi a legendami o vzniku světa, o božstvech a nadpozemsky silných hrdinech a hrdinkách. Lidstvo si mýty tvoří odpradávna k vysvětlení principů světa i nepochopitelných jevů, ale také aby skrylo či podpořilo určitou pravdu. Často se stane, že některé mýty pevně zakotví v našich vědomích a stanou se tou jedinou pravdou. V dnešní post-faktické době přesycené informacemi všeho druhu je koncept mýtu opět mimořádně aktuální. Mýty nás obklopují všude a ovlivňují naše vnímání světa. Proto AFO pro rok 2019 spojí společenské a přírodní vědy, aby nejen odhalilo mnohé mýty, ale i vysvětlilo důležitost mýtických narací pro naši společnost.

MÝTUS je tedy hlavní a zaštiťující nesoutěžní sekcí, na diváky ovšem čeká ještě pět dalších. Jednou z nich je PROPAGANDA, dokonalý prostředek pro šíření mýtů a manipulaci s lidským vědomím a věděním. Při zpětném pohledu je snadné ji odhalit a odsoudit, tak jako jsme to udělali s fašistickými a komunistickými režimy 20. století. Jak ale bojovat proti propagandě podporující ideologii, ve které sami žijeme? Jiná doba si žádá jiné prostředky propagandy a dominantní společenské třídy si je snadno osvojují. Tato sekce prozkoumá dřívější i dnešní prostředky manipulace ve snaze vyzbrojit diváky kritickým myšlením, které nám pomáhá se proti nim bránit.

Dodnes rozšířený mýtus o submisivních ženách-pečovatelkách zpochybní sekce BOJOVNICE. V ní se vydáme napříč dějinami i zeměmi s cílem objevit silné ženy. Ženy, které se postavily konvencím a dokázaly se vymanit ze škatulky, kterou pro ně společnost odjakživa připravovala. Válečnice, ochránkyně či vůdkyně totiž zdaleka nepředstavují marginální kategorie pohlaví, které je i dnes často tlačeno do úplně odlišných rolí. Nikoliv zánikem, nýbrž počátkem se bude zabývat sekce O PŮVODU UMĚNÍ.  Ta si klade záludnou otázku – Kde se v člověku vzala touha a potřeba tvůrčího vyjádření? Společně prozkoumáme prvopočátky uměleckých projevů naší civilizace a možná odhalíme, proč nás recepce i tvorba uměleckých děl nepřestává fascinovat a lákat.

Oslavou 50. výročí legendární mise posádky Apollo 11 bude sekce MĚSÍC. Kolem jedné z klíčových událostí 20. století se za oněch pět dekád utvořila řada mýtů. Naším cílem je skrze faktické informace tyto fámy vyvrátit. Chceme oslavit hrdiny, kteří k tomuto velkému skoku pro lidstvo dopomohli.  Samozřejmě také prozkoumáme, jak to s lety na Měsíc vypadá dnes. Poslední ze sekcí, která nese název ZAPOMENUTÉ DĚJINY, se vymezuje vůči dominantnímu výkladu dějin. Stará známá poučka pravící, že dějiny píší vítězové, zároveň mlčky sděluje, že poražení byli umlčeni a jejich výklad naší minulosti bude nevyhnutelně zapomenut. Právě tito „poražení“, tedy upozaďované události dějin, skrytá národní traumata a věci, o kterých nemluvíme, budou v této sekci hlavními hrdiny.

Těšte se! Toto jsou skutečně sekce, které vás na AFO číslo 54 čekají. Přidejte se na naši cestu za poznáním a duben bude opět ve znamení sloganu Watch&Know.

PROGRAMOVÉ SEKCE AFO54 VIZUÁLNÍ IDENTITA AFO54