Adam Čajka

Čeští hosté a hostky

Adam Čajka se věnuje vzdělávání o tématech, která propojují současný svět.

Mezi jeho hlavní oblasti zkoumání patří indický subkontinent, rozvojová problematika a ekonomické alternativy. Zajímá ho jak se mohou lidé slyšet a vést konstruktivní dialog i o těchto komplexních tématech.