Aleš Stuchlý a Vít Schmarc

Čeští hosté a hostky

Aleš Stuchlý a Vít Schmarc jsou momentálně nejvíce známí díky populárnímu podcastu Radia Wave Čelisti.

Oba jsou dále spojeni s Film Europe a filmovým festivalem Be2Can. Stuchlý vystudoval Filmovou vědu na FF UK, má za sebou působení v Literárních novinách a časopisu Týden, v Respektu, His Voice, Cinepuru nebo v Labyrintu a spoluzaložil A2. Schmarc na FF UK absolvoval obor Český jazyk a literatura, studoval i divadelní vědu. Později absolvoval doktorské studium v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK. Aktuálně je také ředitelem Artcam Films.