Aleš Stuchlý

Čeští hosté a hostky

Je filmový kritik, kulturní publicista, moderátor, dramaturg a od března 2023 také vedoucí Tvůrčí skupiny Hudba v Českém rozhlase.

Už třináct let je výraznou postavou filmově-kritického magazínu Čelisti. Vystudoval filmovou vědu na Univerzitě Karlově, začínal v redakci A2 a Cinepuru, řadu odborných a popularizačních textů věnovaných filmu a hudbě publikoval v revue Labyrint, časopisech His Voice či Respekt a nyní je jeho názor slyšet především na vlnách Radia Wave. Několik let působil jako akviziční specialista ve filmové distribuci (Film Europe, Artcam), dlouhodobě spolupracuje s filmovými festivaly Be2Can, Dny evropského filmu a MFF Karlovy Vary. V současnosti už pátým rokem pořádá vlastní talkshow večery s filmovými projekcemi v pražském kině Edison nazvané Mentální hygiena.