Alžběta Žabová

Čeští hosté a hostky

Ve své praxi se věnuje strategickému kulturnímu plánování a kulturní publicistice na Českém rozhlase Vltava. Je také autorkou podcastu Přežij tuhle noc, který vznikl ve spolupráci s Divadlem Archa.

Vystudovala atelier architektury II na UMPRUM. Kromě fyzické podoby měst a krajiny ji zajímá kulturní obsah míst a komunitní život.