Anna Aris

Zahraniční hosté a hostky, Porota česko-slovenské soutěže

Anna Aris se zabývá výzkumem v oblasti zapojení veřejnosti do vědy a technologií. 

Její výzkum se zabývá institucionálními kontexty, v nichž se vědci umisťují – a mohli by se umisťovat – ve vztahu k široké společnosti, a tím, jak to souvisí s transformačními změnami na univerzitách i mimo ně.  Příkladem jejího výzkumného zájmu jsou praktiky vědecké komunikace, které jsou na univerzitách stále často považovány za „koníček“ – což vědce podněcuje k tomu, aby veřejnost zapojovali ve svém volném čase vedle všech svých ostatních povinností. Pomocí etnografických a kreativních metod Anna zkoumá, jak se může komunikace vědy stát součástí organizací jako ceněná, neodmyslitelná součást práce vědců.