Anna Bromová

Čeští hosté a hostky

Věnuje se sociálně-ekologické resilienci a tranzitivnímu designu ve výzkumné skupině Společenská odolnost Národního institutu SYRI.

Je doktorandkou v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a na Katedře environmentálních studií FSS MU. Dlouhodobě pracuje v místech, kde se protíná design, komunita, životní prostředí a systémová změna.