Barbora Kaplánková

Čeští hosté a hostky

Filmová vědkyně která se věnuje hlavně animovanému filmu a žánru fantasy.

Je studentkou doktorského studia na Katedře divadelních a filmových studií FF UP. Její specializací jsou filmová studia, v rámci nichž se a okrajově se zajímá i o ostatní spekulativní žánry. Doma má malou sbírku dinosaurů, kterou míní dále rozšiřovat.