Barbora Pafčo

Čeští hosté a hostky

Bioložka zaměřující se na střevní parazity a bakterie vyskytující se u lidí a ostatních primátů.

Bioložka se zkušeností s řadou terénních pobytů ve Středoafrické republice, Kamerunu, Konžské republice, Tanzanii a Rwandě. Působí na Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně. Studuje přenos patogenů mezi primáty a člověkem. Zabývá se diagnostikou parazitů a bakteriálních komunit u primátů, jejich vlivem na zdraví, ochranu biodiverzity a ekosystémů. Spolupracuje s prestižními univerzitními pracovišti v USA a Japonsku, je nositelkou několika cen.Vystoupí při příležitosti 90. narozenin legendární britské primatoložky Jane Goodall.