Daniel Madzia

Čeští hosté a hostky

Český paleontolog, vědecký pracovník Institutu Paleobiologie Polské akademie věd ve Varšavě. 

Účastnil se terénních výzkumů ve Spojených státech, v Rusku, v Panamě či v Polsku. Vedl výzkum, jehož výsledkem bylo pojmenování prvního českého neptačího dinosaura, druhu Burianosaurus augustai. Je také autorem popisu masožravého dinosaura z jurských sedimentárních hornin okolí Brna. V současnosti se věnuje především dinosaurům a plesiosaurům z jurských a křídových nalezišť v Evropě a Severní Americe.