Daniel Stach

Čeští hosté a hostky

Český moderátor, který je spjatý s popularizací vědy a působením na České televizi.

Moderuje pořady Hyde Park Civilizace či Věda 24, kde zpovídal už několik laureátů Nobelových cen. Je také nejmladším laureátem, kterému Akademie věd České republiky udělila medaili Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy. V únoru 2021 mu byla též Společností Ferdinanda Peroutky udělena novinářská Cena Ferdinanda Peroutky za rok 2020.