Doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Čeští hosté a hostky

Vědec, který se věnuje zraku.

Jiří Lukavský je vědeckým pracovníkem na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR a vyučuje na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá výzkumem zrakového vnímání, pozornosti a paměti. Zajímá se o technické a metodologické aspekty výzkumu a vývoj moderních metod, zaměřuje se na analýzu očních pohybů.