Eliška Fulínová

Čeští hosté a hostky

Jejím oborem je současná fenomenologická filozofie, s důrazem na ontologii prostoru a prostorovost.

Zabývá se také antropocénem z hlediska nové fenomenologie a antickou filosofií, zejména řeckým archaickým myšlením a Aristotelovými biologickými spisy. Je redaktorkou časopisu Reflexe a externě vyučuje na Katedře filosofie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.